Kiviks Trädgård
 

Växtgaranti

När du köper dina växter hos oss får du växtgaranti. Garantin gäller endast vedartade växter (OBS ej perenner, klätterväxter och krukväxter).

Garantin gäller ej för torkskador, vinterskador, luftburna växtsjukdomar eller skador orsakade av djur eller andra mekaniska skador.

Vid eventuell reklamation medtages kassakvitto och växten.

Spara kvittot, det gäller som garanti!

Eventuella reklamationer anmäles senast vid:

VÅRKÖP: Mars-maj inom 3 månader.

SOMMARKÖP: Juni-september inom 2 månader.

HÖSTKÖP: Oktober-november senast juni månad påföljande år.